Bình luận
-
Ai đó cứ thử đến dịp Tết Nguyên Đán, bỏ thờ cúng Tổ tiên, xung phong trực cơ quan, không liên hoan, cỗ bàn, không đi chơi,..., xem có được không ? Chắc chỉ có loại Tiên Sư, Giáo sỹ,

- Trả lời -

- 16:23 - 19/02

Thông báo