Bình luận
-
Khách Tây nguyên à? Sống ở Hà Nội nên đâm ra yêu rác đến thế cơ à?

- Trả lời -

- 20:21 - 13/05

Ở nước ngoài cái này hiếm gặp lắm nha, giữa phố có sông tha hồ tắm rác.

- Trả lời -

- 03:42 - 22/05

Thông báo