Bình luận
-
Nó màu mè để PR chứ "yêu mê đắm" cái gì. Thiên hạ bị nó lừa hết!

- Trả lời -

- 10:01 - 07/04

Tại vì cao to, không đẹp trai, không đen, nhưng hôi. Thế là được.

- Trả lời -

- 06:04 - 17/04

Thông báo