Bình luận
-
Tại vì cao to, không đẹp trai, không đen, nhưng hôi. Thế là được.

- Trả lời -

- 06:04 - 17/04

Thông báo