Bình luận
-
Các bác không cần có võ làm chi cho mệt. Chỉ cần mỗi bác thủ một cây gậy như của cảnh sát đó. Thế là đủ. Đằng này các bác quá chủ quan, khinh địch.

- Trả lời -

- 21:59 - 14/05

Đập được thằng ăn cướp 1 cái nhỡ nó lăn quay ra chết cũng vào tù mà nó đâm một nhát thì lăn ra chết trong khi các anh chiến sĩ thì vẫn đang suy nghi về quy trình báo cáo khi có cướp như thế nào là đúng quy đầu. 

-

- 22:25 - 14/05

Đặt lại cái title đi, phản cảm quá

- Trả lời -

- 22:42 - 14/05

Thông báo