Bình luận
-
Phụ nữ vn thì luôn vô tư rồi,lúc nào cũng bình đẳng nhưng gây tai nạn kiểu não cá vàng thì đàn ông chúng tôi chấp nhận thua....

- Trả lời -

- 11:52 - 27/07

văn hóa kém lên vậy . Khổ cụ ông khéo còn bị chửi

- Trả lời -

- 17:45 - 27/07

Thông báo