Bình luận
-
Biến thái + vô văn hóa + trơ tráo + đạo đức giả + vô giáo dục + ăn mày vĩ vãng + không tôn trọng nghề & đồng nghiệp = Minh béo

- Trả lời -

- 11:53 - 27/02

Thông báo