Bình luận
-
Chỉ có ở miền nam kkkkkkkkkkkkkkkkk

- Trả lời -

- 11:29 - 03/03

Giữa bộn bề cuộc sống - lại thấy ánh sáng của những người có Tâm gần Phật đây rồi,hy vọng những việc làm này sẽ phát huy trên cả nước.

- Trả lời -

- 22:53 - 03/03

Thông báo