Bình luận
-

Rio

Già rồi mà sao nhảm nhí quá vậy ? sống sao làm gương cho con cháu học tập đi chứ

- Trả lời -

- 17/12/2017

Cạn lời luôn, có khác gì con đàn bà tông xe hôm trước đâu : "Em xin lỗi, anh đền cho em đi". Thật bệnh hoạn

- Trả lời -

- 17/12/2017

Thông báo