Bình luận
-
Ông đi xe 2 bánh chắc nghĩ là đường của cha ông nó để lại nên chạy bất chấp các loại xe trên đường.

- Trả lời -

- 10:47 - 31/05

Thông báo