Bình luận
-
ta nói ... ở ziệt Nôm là người người sẽ vây kín cái cây thánh này để vái lậy và tranh nhau múc nước uống kkkkk

- Trả lời -

- 21:07 - 24/02

các cô sẽ tranh nhau cởi đồ tắm nước...thánh...khà khà...

-

- 21:53 - 24/02

Thông báo