Bình luận
-
Ơn Chúa, tôi tuyên bố dừng "nghiên cứu" về lão PGS nữa!

- Trả lời -

- 20:07 - 03/03

May quá - tin vui năm mới cho dân VN đây rồi.

- Trả lời -

- 22:37 - 03/03

Rio

ơn giời

- Trả lời -

- 20:51 - 03/03

 Âm C của cụ thay cho CH, TR thì quá rõ là để hợp lý hóa cách nói ngọng của dân bắc về việc phát âm CH và TR là một ! NHưng W là W chứ lấy căn cứ nào thay cho NG được hả cụ ???

- Trả lời -

- 20:25 - 03/03

Nghiên cứu về chính trị đi, sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra đấy, kkk....
Dù sao cũng cảm ơn đã trả lại chữ Quốc ngữ cho những người yêu tiếng Việt...đa tạ.

- Trả lời -

- 11:27 - 04/03

Tạ ơn Trời, Phật....

- Trả lời -

- 11:31 - 04/03

cầu xin ông đừng nghiên cứu cải cách nữa

- Trả lời -

- 11:42 - 04/03

Mong bác tiếp tục nghiên cứu cải tiến chữ tiếng Việt rồi dùng nội bộ trong dòng họ bác để chứng minh cho dân biết rằng dân đã sai khi không tin bác

- Trả lời -

- 15:42 - 06/03

Thông báo