Bình luận
-
thằng khỉ già này có miếng bánh ôi/thiu đem ra ăn mấy chục năm không ngán

- Trả lời -

- 11/02/2018

Dẹp ngay tay khựa này. Nó ăn lưỡi bò lắm.

- Trả lời -

- 11/02/2018

Thông báo