2 bình luận
Dẹp ngay tay khựa này. Nó ăn lưỡi bò lắm.

- Trả lời -

- 22:55 - 11/02

thằng khỉ già này có miếng bánh ôi/thiu đem ra ăn mấy chục năm không ngán

- Trả lời -

- 20:20 - 11/02

Sao

Thông báo