Bình luận
-
500kg= 5Ta, noi lao vua thoi

- Trả lời -

- 03:46 - 13/01

có 5 tấn thì cũng ngang phụ nữ Việt Nam thôi :v

- Trả lời -

- 15:22 - 13/01

5 TẤN THÌ ANH ẤY NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH MỊA NÓ RỒI

- Trả lời -

- 09:50 - 15/01

Thông báo