Bình luận
-
Ngu có hệ thống đây

- Trả lời -

- 21:33 - 14/06

Bị hoài mà vẫn chưa sáng con mắt. Não ngắn quá.

- Trả lời -

- 21:48 - 14/06

Thông báo