Bình luận
-
ừa nhưng em có chừa thiệt hông ?

- Trả lời -

- 15:40 - 13/04

Ngu gì chừa? Hahaha...

-

- 21:47 - 13/04

Thông báo