Bình luận
-
Vợ Việt Anh đăng tải status cảnh cáo Quế Vân: 
https://i2.vitalk.vn/thread/r600x400/2018/07/09/4183263096_1531137157.jpg


- Trả lời -

- 18:52 - 09/07

CV chắc là viết tắt của Hang Động

- Trả lời -

- 09:30 - 10/07

Thông báo