Bình luận
-
Nhưng tui thấy Container vượt đèn đỏ cơ mà

- Trả lời -

- 14:54 - 03/04

Đèn đỏ để quẹo trái mà

- Trả lời -

- 20:56 - 03/04

Tôi cũng thấy xe Container vượt đèn đỏ mà ?

- Trả lời -

- 18:38 - 03/04

Thông báo