Bình luận
-
Trộm thôi mà, đánh ghê thế.
Chặt 1 chân của nó đi là được rồi, đánh vậy sau này nó lại đi trộm tiếp đó.

- Trả lời -

- 11:18 - 16/06

Câu chuyện nào cũng có nguyên nhân, hành động nào cũng có cái giá...

- Trả lời -

- 09:41 - 17/06

Toàn bọn độc ác.

- Trả lời -

- 15:48 - 17/06

Thông báo