Bình luận
-
Sản phẩm đa dạng về tiêu chuẩn khác nhau như: BS, DIN, JIS, ANSI,...sử dụng cho nhiều lưu chất và áp suất khác nhau từ 5K, 10K, 16K, 20K, 40K,...

- Trả lời -

- 08:52 - 25/08

Email: dandatflex@gmail.com 
Website: http://khopnoimem.vn/ , http://dandat.com.vn/

- Trả lời -

- 09:59 - 30/11

Thông báo