Bình luận
-
Thấy mặt cái thằng Trấn Thành nó lì lì lợm lợm sao ấy, là thấy muốn chuyển kênh liền. Ăn nói thì chát như sung non thế kia thì hài hước nỗi gì?

- Trả lời -

- 10:39 - 13/03

Thông báo