Bình luận
-
QUÁ HAY

- Trả lời -

- 09:38 - 29/05

hay thì hay thật, nhưng dây điện dây cáp chưa ngầm hóa thì đúng là quá nguy hiểm cho ai đi xe bus

- Trả lời -

- 10:34 - 29/05

Thông báo