Bình luận
-
mèo kĩ tính vl.chảnh với ưa sạch sẽ( giống con gái- nên mèo có mạng -) còn cờ hó thì xuề xòa có thể là hơi bẩn,dễ gần nghịch ( giống con giai mạng +)

- Trả lời -

- 22:49 - 05/05

Thông báo