Bình luận
-
Hậu quả là tài xế xe tải ăn cho hết nếu có thương tích nghiêm trọng cho người điều khiển xe 2 bánh

- Trả lời -

- 16:16 - 02/07

Thông báo