Bình luận
-
Thương chú quá

- Trả lời -

- 16:07 - 23/08

Xót xa chú Lê bình quá

- Trả lời -

- 16:10 - 23/08

Vì đóng vai khổ nhiều quá nên đời chú khổ sao Nhớ mãi vai diễn của chú trong Đất Phương Nam

- Trả lời -

- 16:11 - 23/08

Buồn cho chú, hy vọng chú qua khỏi

- Trả lời -

- 16:19 - 23/08

Con cháu chú đâu mà để chú một mình?

- Trả lời -

- 16:20 - 23/08

Giờ lắm ng ung thư nhỉ 

- Trả lời -

- 16:28 - 23/08

Tháng này nhiều nghệ sĩ bị ung thư

- Trả lời -

- 16:36 - 23/08

Thông báo