Bình luận
-
Biển số 29 sao cứ bị vụ này hoài, chán nhỉ!

- Trả lời -

- 10:05 - 18/11

Đường ta đó, tự do cuồn cuộn ...(Ta đi tới - Tố Hữu).

- Trả lời -

- 15:58 - 18/11

Là người vô học rồi còn “tự biến mình” gì nữa.

- Trả lời -

- 09:31 - 19/11

Là loại vô học rồi chứ còn “tự biến mình” gì nữa hả bạn?

- Trả lời -

- 09:33 - 19/11

Thông báo