Bình luận
-
Tôi muốn hòa bình trân bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên mà ngã về phía Mỹ thì tq mất đồng minh quan trọng tại Đông Bắc Á.

- Trả lời -

- 16:01 - 27/04

Một dân tộc thật bá đạo, chia cắt mà cả 2 miền đều có những thành tựu quá đáng nể. Có lẻ sau Do Thái thì dân Triều Tiên cũng giỏi ngang ngửa. Kim đã hoàn thiện thanh bảo kiếm trong tay, nay lại cam kết hòa bình để phát triển kinh tế. Cao thâm vô cùng. Một dân tộc, 2 quốc gia vẫn có thể tồn tại đc sao ? Xưa kia có câu Phàm thế cuộc trong thiên hạ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia có còn đúng nữa hay không đây.

- Trả lời -

- 23:16 - 27/04

Phát triển kinh tế à? hahaa...bằng cách đánh thuế người dân chứ gì, hay đi mượn tiền?

-

- 07:03 - 28/04

Cũng chịu khó xài xe của tư bản Đức ?? Thằng này được !!

- Trả lời -

- 07:02 - 28/04

Thông báo