Bình luận
-
giá đấy là mua mấy cái ống thép thôi chưa tính công cụ dụng cụ nhé. nên các ông bố khác đừng có mà mơ làm dc với giá đó trừ khi có sẵn một cái xưởng hoàn chỉnh như ông đó.

- Trả lời -

- 16:39 - 28/03

Thông báo