Bình luận
-
Quảng Trị-Bình Định khoảng gần 400km, đi trong hơn 4h. Nếu lái xe ít đi đường trường thì không nên đi vào 11h đêm như thế, mà nên đi sáng sớm, tầm đến trưa là đến nơi, vậy có an toàn hơn không ?

- Trả lời -

- 20:27 - 30/07

Thông báo