Bình luận
-
Phải rồi! Tết phải phát lương cho công nhân cả tiền thưởng. Làm người ai làm thế?

- Trả lời -

- 19:52 - 09/02

Cứ bao vây thế thì còn lâu nó mới ra,

- Trả lời -

- 20:23 - 09/02

Đã có bảo hiểm tiền gửi ngân hàng, mong rằng có bảo hiểm lương công nhân!

- Trả lời -

- 14:27 - 10/02

Thông báo