Bình luận
-
Quy mô khán giả từ 1000 người trở lên mới bị thu phí kìa, bà con cứ quẩy tẹt đi - không phải nghĩ. ( lưu ý: 999 người thôi nhé )

- Trả lời -

- 20:57 - 14/06

Thông báo