Bình luận
-
thế đấy, từ khi đem quân vào Syria Nga phải hứng chịu nhiều thiệt hại do hiếu chiến

- Trả lời -

- 21:37 - 04/02

Thông báo