Bình luận
-
Hi vọng Kim Jong Un sẽ sớm nhận ra chân lý, nhận thức được con đường cần phải thay đổi theo sự tiến bộ tuyệt vời của Mỹ để giúp nhân dân trong nước được ấm no hạnh phúc, mở rộng trí tuệ và tầm nhìn, trở thành những con người đầy trí tuệ và tình cảm như dân Mỹ.

- Trả lời -

- 11:45 - 12/06

Thông báo