Bình luận
-

H N

Đây là clip vi phạm trắng trợn quyền con người!  Người phát tán clip nầy cần bị truy tố vì lẽ mọi người dù đang bị công an tạm giữ nhưng về mặt luật pháp thì họ vẫn vô tội cho đến khi tòa phán xử.

- Trả lời -

- 19:37 - 11/09

Thông báo