Bình luận
-
Bọn tàu ba bành nham hiểm đi đến đâu là mang văn hóa rác rưởi đến đó,làm ô nhiễm môi trường thanh bình của nhân dân Việt Nam.

- Trả lời -

- 16:12 - 07/05

Thông báo