Bình luận
-
Lỗi của anh tây này nhưng anh này chắc té đau nên điên tiết dưới trời nắng nóng nên đẩy em học sinh.
Tây cũng như các loài giống người khác là có người hiền lành đàng hoàng,có người ba trợn lưu manh.

- Trả lời -

- 12:20 - 31/07

Thông báo