Bình luận
-
Có biển số rõ ràng như thế mà bắt không được thì mới đáng nói, bắt được có gì lạ? Cái chính là phải xử làm gương sao cho cả nó và những thằng có ý định đi cướp như nó sẽ không bao giờ dám ( hoặc không có cơ hội) đi cướp nữa!

- Trả lời -

- 07:58 - 28/05

Hahaha, anh hùng xăm trổ đi giật dây chuyền thật là nhục mặt...

- Trả lời -

- 11:37 - 28/05

Thông báo