Bình luận
-
Cô giáo không giảng bài bị kỷ luật là đúng rồi, nhưng trách nhiệm của các giáo viên khác, của Ban giám hiệu, nói chung trách nhiệm của nhà trường ở đâu ? Trách nhiệm quản lý ở đâu ? Hay là trường đó mỗi người một phách ? Ai muốn làm gì thì làm ???

- Trả lời -

- 19:10 - 13/04

Thông báo