Bình luận
-
Nếu ông HTK có công phu thục sự sao lại phải trốn chui trốn nhủi khi vs Flores qua thách đấu .Ông nên về lừa mấy đứa con nit 3 tuổi

- Trả lời -

- 24/04/2018

Đầm Sen là công viên cho trẻ em chơi, nên anh Kiệt điện vào đó diễn là hợp lý

-

- 24/04/2018

Hèn chi hồi sáng đi ngang qua thấy xe của bệnh viện tâm thần Chợ Quán đậu mấy chiếc trước cổng .

- Trả lời -

- 24/04/2018

Bày đặt biểu diẽn ... Mang tiếng chưởng môn mà chốn chui chốn nhủi như con chó ... suốt ngày lừa bịp . 
    Đúng là cục *** của làng võ VN 

- Trả lời -

- 25/04/2018

Thằng điên chứ điện gì

- Trả lời -

- 25/04/2018

Mấy thanh niên đã đi giầy cách điện đầy đủ thế mà cũng bị truyền điện được thì thực là không có cơ sơe nào giải thích được.

- Trả lời -

- 26/04/2018

Thông báo