Bình luận
-
Phát hiện dương tính với ma túy rồi. Lại còn cả bóng cười nữa. Chắc là sốc thuốc 

- Trả lời -

- 14:50 - 17/09

Chắc sốc thuốc thật rồi!!

- Trả lời -

- 15:01 - 17/09

tiếc cho tuổi trẻ 

- Trả lời -

- 15:11 - 17/09

trẻ tuổi dính vào ma túy, đây là kết cục khó tránh 

- Trả lời -

- 15:13 - 17/09

Quẩy tập thể à. Thế này thì chơi dzữ quá

- Trả lời -

- 15:19 - 17/09

Thông báo