Bình luận
-
Bọn này nhiều khi giả điên đánh nhau với người trong quán để ăn giựt ăn chạy và có quyền bảo kê bắt quán cống nạp đóng hụi chết hàng tháng

- Trả lời -

- 09:44 - 28/08

Thông báo