Bình luận
-
HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI: Mang thai là một tội ác ==> Vậy các hội viên ,giáo chủ của hội chui ra từ đâu vậy ? Chui ra từ lổ nẻ trên mặt đất hay từ cục đá như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không
TÔi đang ĐẠO DỤ đây,tôi cũng muốn tham gia nhập hội với chị em để được sống bầy đàn,ăn chơi quan hệ xxx tập thể với chị em trong hội được không ?

- Trả lời -

- 13:44 - 27/04

Thông báo