Bình luận
-
mày là cái cục shhit gì mà muốn người ta phải biết

- Trả lời -

- 23:11 - 02/04

Nó ảo tưởng là nó to lắm ý !! Hài nhảm 

- Trả lời -

- 07:38 - 03/04

Chắc thằng này mới xuống núi sau khi thiền nhịn ăn 49 ngày hoặc mới đập đá xong

- Trả lời -

- 09:31 - 03/04

- Các chị biết tui là ai hông
+ Oh! Mày là Chinese àh?
- Không Vietnamese
+Oh, Tao có nghe nói, ở đó hết chiến tranh chưa.

- Trả lời -

- 09:17 - 03/04

Nó tưởng nó là con rể anh Trump!

- Trả lời -

- 12:42 - 04/04

Thằng Lùn này.......... mày tưởng mày là ai??? Ngu và dốt, hài nhãm.

- Trả lời -

- 22:28 - 03/04

Thằng lùn này tội nghiệp quá! Nó còn không biết nó là ai nữa thì chắc bị mất trí rồi? Thương thay.

- Trả lời -

- 16:29 - 06/04

Thông báo