Bình luận
-
Sao không tua video cho nó cắn thêm lần nữa cho long trọng nhỉ ?

- Trả lời -

- 11:47 - 25/03

Sao không cài cọng dây điện cao thế cho nó ăn cho ngon miệng...

- Trả lời -

- 12:03 - 25/03

Thông báo