Bình luận
-
Hoa hậu gì mà thiếu nhân phẩm quá thế? Silicon thôi chớ có phải hàng thật đâu mà khoe?

- Trả lời -

- 06:26 - 19/08

Thông báo