Bình luận
-
trình độ nhận xét của bang giám khảo quá tồi , hoa hậu dị dạng thì được .. hoặc chi vài tỷ 

- Trả lời -

- 02/11/2017

Thông báo