Bình luận
-
Vợ chồng lặng lẽ xơi khoai
Thấy nàng tuyệt thực tặng ngay siêu nhà.
Gió đưa cành trúc la đà
Vợ sung sướng quá ú oà củ khoai...- Trả lời -

- 18:55 - 05/02

Thông báo