Bình luận
-
Đây là container đi ẩu chứ, khoảng cách xa như vậy nhưng không có ý định nhường đường khi xe taxi đã có xi nhan chuyển làn

- Trả lời -

- 12:53 - 08/05

Đây là container đi ẩu chứ, khoảng cách xa như vậy nhưng không có ý định nhường đường khi xe taxi đã có xi nhan chuyển làn

- Trả lời -

- 12:53 - 08/05

Thông báo