Bình luận
-
Con phù thủy này đã bị bắt chưa 

- Trả lời -

- 01:43 - 29/03

Nhìn mặt con mụ này là thấy ngu cu đen rồi.
Nên nhốt bà độc ác này và làm nó giống như vậy hàng ngày cho nó biết nếm mùi đau khổ khi hành hạ trẻ em.

- Trả lời -

- 11:21 - 29/03

CON NHỎ NÀY THÀ ĐƯA VỀ QUÊ CHO ÔNG BÀ TRÔNG CÒN HƠN, NHỜ NGƯỜI GIÚP VIỆC CHẢ BIẾT THẾ NÀO MÀ LẦN

- Trả lời -

- 13:57 - 30/03

Thông báo