Bình luận
-
Ông tàu khựa này tự sát chứ qua đường gì.

- Trả lời -

- 17:06 - 17/03

Qua đường gì vụ này, nó muốn tự tử - vậy mà không chết được, giờ thì sống với những vết mài mới nhục.
May cho tài xế.

- Trả lời -

- 14:25 - 17/03

Ông này chủ động nhìn xe tải và lao vào để tự sát mà, add nhố nhăng quá

- Trả lời -

- 13:29 - 18/03

NẾU MUỐN CHỈ LÊN NÓC TOÀ NHÀ TẦM 30 TẦNG NHẢY XUỐNG LÀ GỌN NHẸ

- Trả lời -

- 00:13 - 20/03

Thông báo