Bình luận
-
Quyết định đúng đắn. Tôi ủng hộ.

- Trả lời -

- 14/01/2018

Quyết định đúng đắn. Tôi ủng hộ.

- Trả lời -

- 14/01/2018

Quyết định đúng đắn. Tôi ủng hộ.

- Trả lời -

- 14/01/2018

Quyết định đúng đắn. Tôi ủng hộ.

- Trả lời -

- 14/01/2018

Bạn ủng hộ mạnh thật!!! Like bạn 5 phát

-

- 14/01/2018

Một bài toán ra đề sai, thì đáp án có ý nghĩa gì? Khi BTC cuộc thi ký vào biên bản nhận có sai và sót, thì ngôi vị cao nhất được chọn thành vô nghĩa, cái này không thể gọi là tước vương miện và danh hiệu, mà là vương miện và danh hiệu không có giá trị. Đồng ý với Cục Nghệ Thuật nên dẹp bỏ cuộc thi ao làng này, loạn danh hiệu, chỉ là chiêu trò marketing cho nhà tổ chức thôi, tội nghiệp cho các người đẹp, biến thành con rối trong tay họ. Ngân Anh đáng thương hơn đáng trách, nhưng cái cách trả lời ngắc ngứ, mắt chớp lia chớp lịa như bị bệnh lông mi quặm, hít hà lố, môi miệng cong vênh điệu đà quá đáng, trả lời phỏng vấn mà diễn quá nhiều là những thứ không thể và nên có ở một danh hiệu và chức vị như thế, Ngân Anh phải học tập trao dồi cho mình lớn hơn thì mới có thể đáp ứng được người của công chúng, hãy nhìn và học tập ở Hoa Hậu hoàn vũ VN H’ Hen Niê, cái gì từ đáy lòng thì sẽ đi được tới công chúng.

- Trả lời -

- 14/01/2018

làm em ấy mừng hụt, kể cũng tội

- Trả lời -

- 14/01/2018

Thông báo